Skip to the content

Hva kan inngå i en bakgrunnsjekk?

Dette er informasjon som kan inngå i bakgrunnssjekk ved rekruttering:
Innhold
Veldig vanlig
Ofte
Sjelden
ID / Identitet      
Utdanning      
Yrkeserfaring      
Sertifikat / faglige kvalifikasjoner      
Kredittsjekk / finansiell historikk      
Referanseintervju      
Offentlig godkjenning / Løyve      
Næringsinteresser      
Mediesøk (googling)      
Bostedsadresse      
Narkotikatesting      
Språktest      
Konkurs      
Politiattest / vandel      
Sivile søksmål      
Alkoholtesting      
Næringsforbud / karantene      
Arbeidstillatelse / VISA      
Referansekontroll      

Bli kunde?

Registrer deg i dag

Fyll ut vårt registreringsskjema og kom i gang med våre tjenester innen minutter