Skip to the content

Kundekontroll

Hvordan enkelt dokumentere myndighetenes krav om kundekontroll?

Som bruker hos CheckIris kan du enkelt distribuere funksjonalitet til dine kunder som gjør at de enkelt kan laste opp sin firmaattest og signere denne med BankID.
Du kan enten etablere skjema direkte på din hjemmeside, eller du kan be kundene dine gå via en egen lenke direkte til CheckIris.
Resultatet av kundekontrollen blir både sendt deg i egen epost, og du vil også ha et eget arkiv med alle utførte kontroller i CheckIris.

Fyll inn organisasjonsnummer

Når kundene eller potensielle kundene skal utføre kundekontrollen så legger de først inn firmaets organisasjonsnummer. Selv om man eier flere firma, så må man fylle ut en kundekontroll for hvert enkelt firma.

Bekreft oppslag mot Altinn

Det gjøres så et oppslag mot Brønnøysundregistrene/ Altinn. Her hentes relevant informasjon ut. Kunden bekrefter at informasjonen stemmer og at det er riktig firma.

Legg inn rettighetshavere

Videre legger man inn all informasjon om rettighetshavere (eiere), som eier over 25 % av firma. I tillegg til info om styreleder eller daglig leder som signerer på vegne av firmaet. Man må også svare på spørsmål om man har tilknytning til PEP (Politisk Eksponert Person).

Firmaattest lastes opp

Etter dette lastes firmaattesten opp. Denne skal ikke være gamlere enn 3 måneder.  Firmaattesten er selve legitimasjonen til firmaet, og inneholder all relevant informasjon i offentlige registre.

Signeres med BankID

Siste steget er signering med BankID enten på mobil eller med brikke. På denne måten sikrer man kravet til legitimering av styreleder eller daglig leder. Kundekontrollen er dermed utført og i henhold til myndighetenes krav.

Dashboard

Her vil du til enhver tid ha oversikt over utførte kundekontroller og når de ble utført. Når det er gått et år, så vil det automatisk bli sendt ut en ny kontroll. På denne måten så sikrer man at myndighetenes krav til jevnlig oppdatering.

Bli kunde?

Registrer deg i dag

Fyll ut vårt registreringsskjema og kom i gang med våre tjenester innen minutter